A visszaélés-bejelentő rendszer üzemeltetésére kötelezettek és a működtetés szabályai

Hol kötelező a visszaélés-bejelentő rendszer üzemeltetése?

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 2023. december 17. napjától kötelezővé teszi – többek között – azon foglalkoztató részére a belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetését, amely legalább 50 személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

Ki számít foglalkoztatónak, és ki a foglalkoztatott?

Aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat.

Foglalkoztatott pedig az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Az 50 fő feletti, de 250 főt el nem érő foglalkoztatók a rendszert közösen is létrehozhatják, illetve az erre jogosult más foglalkoztatóval együtt is. Ha egy foglalkoztató nem köteles a rendszer létrehozására, azt önként is megteheti.

Visszaélés-bejelentő rendszer - ügyvédnő egy könyvvel a kezében iratot tölt ki.

Hogy működik a rendszer?

Maga a rendszer működhet egy erre a feladatra dedikált pártatlan személy ellátásában vagy szervezeti egység keretében. A jogszabály lehetővé teszi azt is, hogy működtetését külső harmadik fél lássa el. Például a bejelentővédelmi ügyvéd (amennyiben az elmúlt 5 évben nem állt és jelenleg sem áll megbízási jogviszonyban a foglalkoztatóval) vagy egyéb külső jogi személy

Ki tehet bejelentést?

A jelenlegi és a volt munkavállaló egyaránt, a gyakornok, az önkéntes mindenképp, de bizonyos esetben, ha a jogviszony létrehozásához szükséges folyamatot megkezdték, akár a leendő munkavállaló is. Jogosult továbbá a foglalkoztató tulajdonosa, vezető tisztségviselője és a vele szerződésben álló partnerek.

A bejelentés írásban és szóban (személyesen, vagy telefonon, egyéb hangüzenet küldő rendszer útján) is megtehető. A foglalkoztató a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy egyéb rögzített hangüzenetküldő rendszert használhat. A szóbeli bejelentést

a) – a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások szerint megtett tájékoztatást követően – tartós és visszakereshető formában rögzíti, vagy
b) – írásba foglalja és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára másodpéldányban átadja.

Ha a foglalkoztató ilyen rendszert nem használ, akkor a nem személyesen tett szóbeli bejelentést köteles írásba foglalni – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – és a bejelentő számára másodpéldányban átadni.

Az írásba foglaláskor teljes és pontos jegyzőkönyv szükséges.

Írásbeli bejelentés esetén a visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a kézhezvételétől számított hét napon belül visszaigazolást küld a bejelentőnek, melyben általános tájékoztatást nyújt az eljárási és adatkezelési szabályokról.

 

Kivizsgálás

A bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül ki kell vizsgálni. E határidő különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett meghosszabbítható, de nem haladhatja meg a 3 hónapot.

Eredmény

A rendszer működtetője a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

A törvény rögzíti a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat is.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi a jogszabályban foglaltak betartását, mely bírságolásra is jogosult. A jogszabálynak való megfelelésben, a rendszer szabályainak megalkotásához vagy bejelentővédelmi ügyvédi szolgáltatásért és szakszerű segítségért forduljon hozzám bizalommal!

drweidinger