Hogyan kössünk covidbiztos szerződést?

A 2020-as évet gazdasági szempontból is meghatározta a koronavírus.

Újraértékelődött a vis major fogalma is, és számtalan olyan jogi helyzet állt elő, amelyre nem volt még gyakorlat, ezáltal szabályozás sem. A folytatásból megtudhatja, a covidbiztos szerződés kötésének lényegét és módját. A járvány kifutását, és az ehhez kapcsolódó intézkedéseket senki nem látja biztosan, vannak azonban olyan pontok egy szerződésben, amelyre már fel lehet készülni a szerződő felek kockázatvállalási kedvének és érzékeny pontjainak figyelembe vételével.

Mi az, amit már most tisztán láthatunk?

A március óta eltelt időben azokat az érzékeny pontokat már most láthatjuk, melyeket eddig érintett a koronavírus járvány egy szerződés során. Ezért a feleknek érdemes tisztázniuk azokat a körülményeket, melyek nem befolyásolják a szerződés teljesítését. Ezek minden esetben a két fél előzetes megegyezésén múlnak, és érdemes felkészülni már az előre látható körülményekre is a szerződésben.

Éppígy azokat a körülményeket is érdemes minél részletesebben felsorolni, melyek meglétekor a felek mentesülnek a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól. Ez bizonyos esetekben következmények nélkül történhet, míg máskor – ha más formában is – de maradnak a feleknek kötelezettségei.

 

Kézfogás kesztyűben

Itt lehet tisztázni azt, hogy milyen külső körülmény számít vis majornak, és, hogy a járványügi helyzetre való tekintettel most mely körülményeket nem vesznek számításba.

Például:

  • A járványhelyzet aktuális állását, vagy a hatósági korlátozásokat veszik figyelembe?
  • Milyen körülmények esetén mentesülnek a felek a szerződés teljesítése alól és mikor csak korlátozottan?
  • Van-e olyan határidő, amin túl fennáll a vis major, és amin túl nem vehető figyelembe?
  • Hogyan, mikor és milyen eljárás szerint kell tájékoztatni a feleknek egymást egy adott helyzet bekövetkeztekor?
  • Mit és hogyan kell igazolnia az érintett félnek, ha vis majorra hivatkozik?
  • Mik a következményei az egyes vis major helyzeteknek?
  • Késedelmes teljesítés? Kötbér fizetése? Esetleg a szerződés megszűnése következmények nélkül?
  • A késedelmes teljesítéskor mikor következik be érdekmúlás, amikor már nem kell teljesíteni a szerződésben vállaltakat?

Gondolkodjon előre

Azért is érdemes most minél részletesebben meghatározni a feltételeket, mert amiben a felek nem tudnak megállapodni, vagy nem gondolnak előre a szerződés létrejöttekor, abban később nagy valószínűség szerint a Ptk. vagy a bírói gyakorlat fog dönteni. Az előrelátás most különösen kifizetődő.

Az általam írt szerződésekben ezt az állásfoglalást használom Covid-19 kikötésként: bármilyen koronavírussal összefüggő esemény, mely a szolgáltató teljesítésére bizonyíthatóan kihat, azt a felek minden további vizsgálat nélkül vis majornak tekintik. Ezzel pedig a szolgáltató mentesül a szerződésszegés által okozott károk, és bármely egyéb jogcímű fizetési kötelezettség alól.

 

Ügyfélfogadás maszkban

Egy minél részletesebb szabályozás elejét veszi a most nagy számban induló jogvitáknak, mely a felek járvány miatt bekövetkező szerződésszegéséből adódik.  A körültekintés a későbbiekben is megtérül, ha bármilyen előre nem látható esemény bekövetkezik. Az átgondolt szerződés stabil jogi alapot ad a cégének.

Ügyvédi segítségre van szüksége, hogy jogi oldalról biztonságban érezze vállalatát a koronavírus miatt kialakult helyzetben? Covidbiztos szerződés kötéséhez fel velem a kapcsolatot!

drweidinger