Terjedőben a home office és a távmunka (1. rész)

Az otthonról végezhető távmunka (azaz a home office) egyre nagyobb teret hódit a digitalizáció fontosságát felismerő vállalatok körében.

Mind a munkavállalói mind a munkáltatói oldalról nő az igény home office keretében történő munkavégzésre. Magyarországon a munkavállalók 74 %-a dolgozik hagyományos munkarendben.

Különösen a Z-generáció (1995 és 2010 között születettek) számára fontos szempont, hogy a kiszemelt vállalatnál van-e lehetőség rugalmas munkavégzésre. A megelőző generációkba tartozó munkavállalók között is vannak hagyománykedvelők: a legfrissebb statisztikák szerint a magyar szellemi munkavállaók 57 %-a leginkább az irodában szeret dolgozni. Az 1980 után született munkavállalók munkahelyük kiválasztása során a megfelelő fizetési igények mellett elsősorban rugalmas munkaidőt keresnek, biztosítva ezáltal, hogy egyéb elfoglaltságaikra is maradjon megfelelő szabadidő. A Z-generáció tagjainak több, mint harmada csak néhány hónapot tölt munkahelyén, ez is igazolja a rendkívüli mobilitásukat. Vagyis, ha nem érzik jól magukat, akkor bátran mernek váltani, ami ugyanígy érvényes egy 1980 után született munkavállalóra is.

Munkajogi szempontból különbséget kell tennünk a távmunka és a home office között.

Meeting alatt mobiltelefonjukkal tevékenykedő munkavállalók.

Munka Törvénykönyve szerint

„a távmunkavégzés a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen rendszeresen folytatott olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják”.

A távmunkának több fajtája létezik aszerint, hogy a távmunkára milyen gyakorisággal és hol kerül sor.

  1. Abban az esetben beszélünk home office-ról, ha a munkáltató csak eseti jelleggel (pl. munkavállalónak otthon kell maradni, mert várja a szerelőt) engedélyezi a munkavállaló részére az otthoni munkavégzést. Így ennek szabályairól a munkáltató egyoldalú utasításban vagy szabályzatban is rendelkezhet, a munkaszerződésben elég csupán arra utalni, hogy munkavállalónak előzetes bejelentés alapján lehetősége van a home office igénybevételére.
  2. Amennyiben a munkavállaló rendszerességgel heti 1 napot otthoni munkavégzés keretében tölt el, úgy már megvalósul a távmunka szerinti foglalkoztatás. Ebben az esetben a feleknek kifejezetten meg kell állapodniuk abban, hogy a munkaviszony távmunka keretében jön létre.

Tehát fontos, hogy a távmunka kizárólag munkaszerződésben való kikötés esetén jöhet létre az eseti home office munkavégzéssel ellentétben.

Kreatív meeting az irodában.
Kreatív csapat meeting az iroda padlóján.

A munkavédelmi szabályok mind az eseti otthoni munkavégzés, mind a távmunkavégzés esetén irányadóak és alkalmazandóak.

Fontos, hogy a cég ügyeljen a távmunka és a home office

  • szabályozási környezetére (pl. munkaszerződések, munkaidő elszámolás, munkaeszközök használata, adatvédelemi kérdések, munka-magánélet elválasztása),
  • működési környezetére (pl. a helyszínek ergonómiai, munkavédelmi, tűzvédelmi kialakítása, vállalati kultúrába való illeszkedés, kommunikáció, munkaszervezés alkalmassága, informatikai támogatás megfelelősége),
  • és az ellenőrzési környezetére (pl. személyiségi jogok, magánszféra tiszteletben tartása, a munkavégzés eredményességének objektív ellenőrzése, a távmunkások és irodai munkavállalók egyenrangú elbírálása).

A téma a következő blogbejegyzésben folytatódik.

Segítséget tudok nyújtani Önnek a távmunka szabályozásában, és munkajogi tanácsadással is tudom segíteni cégét a munkajog bármely területén, továbbá a munkavédelmi szabályok és előírások megfelelő alkalmazásában, szabályzatok készítésében. Vegye fel bátran velem a kapcsolatot.

drweidinger