Munkaügyi problémák – jogi lehetőségek

Munkáltatóként a megfelelő munkaerő kiválasztása, foglalkoztatása és megtartása mellett számos jogi kérdés merül fel a munkaviszony létesítésétől annak bármilyen okból történő megszüntetése közötti időben. Milyen munkaügyi problémák adódhatnak, mire figyeljen a munkáltató?

A már meglévő munkaszerződéseket, munkaköri leírásokat, tájékoztatókat és szabályzatokat időről-időre (például évente egy alkalommal) érdemes áttekinteni. Nem ritka, hogy a 2013. január 1. óta teljes egészében hatályban lévő új Munka törvénykönyve előtti munkaszerződések felülvizsgálatára sem került sor a munkáltatóknál, ami így több, mint 5 éve változatlan szerződéseket jelent.

Új munkavállalók esetén a toborzás és kiválasztással kapcsolatos feladatok jogi relevanciája emelendő ki. Ezek a GDPR rendelkezései miatt is fokozott körültekintéssel kezelendők. Ezzel a témával külön blogcikkben foglalkozom.

A munkáltató és munkavállaló együttműködése, illetve a munkavállaló személyiségi jogainak védelme (pl.: munkahelyen üzemeltetett kamerák) és az egyenlő bánásmód követelményének megtartása mind jogi kérdéseket vet fel.

Közösségi média szabályzat

Egyre több cég készít közösségi média (pl.: Facebook) szabályzatot vagy fogalmaz meg egyértelmű iránymutatást arra nézve, hogy mit vár el a munkavállalóktól munkaidőn kívül is. A munkáltató ilyen tartalmú írásbeli tilalmába (szabályzatába) ütköző munkavállalói kijelentések (például Facebook posztok) megalapozhatják a munkaviszony munkáltató általi megszüntetését. De kifejezett munkáltatói tilalom hiányában is szankcionálható a munkavállaló. Például ha a magatartásával a munkáltató jó hírnevét, jogos gazdasági és szervezeti érdekeit súlyosan sérti vagy veszélyezteti. Ez természeten megfelelő és világos indoklást igényel.

Hogy milyen tájékoztatást vagy nyilatkozatot elegendő szóban vagy e-mailben megtenni, illetve mely esetekben szükséges például a két tanúval ellátott irat készítése vagy a tértivevényes levélben történő megküldés a munkavállaló részére szintén sok esetben kérdéses a munkáltató számára.

Amennyiben a munkavállaló kér tájékoztatást a munkáltatótól személyes adatainak kezeléséről,

  • a kérelem benyújtását,
  • a munkáltatók válaszadását,
  • a személyes adatok megkeresését, visszakeresését és feltárását,
  • az információkat, amelyeket szintén rendelkezésre kell bocsátani,
  • és azt, hogy hogyan kell kezelni a más munkavállalók adatait érintő kéréseket,

szintén a munkáltató feladata kialakítani.

Amennyiben a munkaszerződések és egyéb szerződések aktualizálására, szabályzatok készítésére vagy módosítására van szüksége, forduljon hozzám bizalommal!

drweidinger