Nyári szünet a bíróságokon is

Július 15-én a Bíróság a bíróságok napja miatt zárva voltak a bíróságok és ettől kezdődően augusztus 20-ig tart a nyári ítélkezési szünet a bíróságokon. Mivel az ítélkezési szünet időszakára tárgyalást kitűzni nem lehet, így az ügyvédek, bírák és bírósági dolgozók számára is megkezdődött a szabadságolások időszaka.

A bíróságok a megszokott munkarend szerint továbbra is nyitva állnak, a bírósági kezelőirodák ezen időszakban is változatlanul tartanak ügyfélfogadást, így az ügyfelek intézhetik bírósági ügyeiket, benyújthatják a beadványaikat, felvilágosítást kérhetnek és az iratokba is betekinthetnek.

A rendelkezés lényege, hogy ha a hónapokban vagy években megállapított határidő az ítélkezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel, ha ez a nap is az ítélkezési szünet idejére esik, a határidő az ítélkezési szünetet követő első napon jár le.

Fellebbezési határidő esetén például a fél részére 2018. július 1-jén kézbesített fellebbezéssel megtámadható határozat 15 napos fellebbezési határideje csak 2018. augusztus 23. napján jár le.

Természetesen kivételek mindig vannak, a felet külön is figyelmezteti a bíróság, ha adott ügyben nem alkalmazandók az ítélkezési szünetre vonatkozó szabályok.

A határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is például a soron kívüli eljárás, előzetes bizonyítás esetén, a végrehajtási perekben és egyes nemperes eljárásokban (pl. cégeljárás, csőd- és a felszámolási eljárás, végelszámolás, végrehajtás).

Büntető ügyekben a határidők számítását a törvénykezési szünet nem érinti. A büntető bírák ez idő alatt is eljárnak az előállításos ügyekben, döntenek a kényszerintézkedések alkalmazásáról például előzetes letartóztatás elrendelése, vagy a gyanúsított szabadlábra helyezése kérdésében.

Legközelebb 2018. december 24-től 2019. január 1-ig lesz ítélkezési szünet.

Amennyiben az ítélkezési szünet alatt merülne fel jogi problémája, forduljon hozzám bizalommal!

drweidinger