Terjedőben a home office és a távmunka (2. rész)

A fiatalok a jelenlegi munkahelyük kiválasztása során a megfelelő fizetési igények mellett elsősorban rugalmas munkaidőt keresnek, biztosítva ezáltal, hogy egyéb elfoglaltságaikra is maradjon megfelelő szabadidő. Erre távmunka vagy home office keretei között van lehetőségük. A Z-generáció tagjainak több, mint harmada csak néhány hónapot tölt munkahelyén, ez is igazolja a rendkívüli mobilitásukat. Vagyis, ha nem érzik jól magukat, akkor bátran mernek váltani az 1980 után született munkavállalók.

A távmunka és a home office nem ugyanazt jelentik. Blogcikkem első részéből megismerheti a lényegi különbségeket.

Az otthoni munkavégzés helyzete hazánkban

A téma jelentőségét mutatja, hogy Magyarországon már Szövetség is alakult egy évtizede, és a szakértőkkel közösen kialakított minősítési rendszernek megfelelő távmunkáltatók jogosulttá válnak a „Magyar Távmunka Szövetség által minősített távmunkahely” védjegy használatára. Véleményük szerint, ez a minősítés segíti a munkaadókat

 1. egy esetleges munkaügyi ellenőrzés során alátámasztani az egyes távmunkahelyek megfelelőségét,
 2. újabb távmunkahelyek létrehozásában, támaszkodva a minősítési rendszernek való megfelelőségre,
 3. a munkaerő keresésben, mint emberbarát munkahely,
 4. valamint marketing és CSR céljaik megvalósításában is.
Fiatalok IT eszközökkel.

A munkáltatók jogi kötelezettségei

A munkáltatók tájékoztatási kötelezettsége nemcsak a napi munkaidőrő, az alapbéren túli munkabérről és egyéb juttatásokról történő tájékoztatást foglalja magába. Tájékoztatási kötelezettségük kiterjed:

 • az elszámolás módjáról,
 • a munkabérfizetés gyakoriságáról,
 • a kifizetés napjáról,
 • a munkakörbe tartozó feladatokról,
 • a szabadság mértékéről, számítási módjáról és kiadásának feltételeiről,
 • a munkáltatónak és a munkavállalónak irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,
 • arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e,
 • valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójáról

történő tájékoztatásra is.

A távmunka keretében történő foglalkoztatás esetében

 • a munkáltató általi ellenőrzésről,
 • a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korlátozásának szabályairól,
 • továbbá arról a szervezeti egységről, amelyhez a munkavállaló munkája kapcsolódik

szintén tájékoztatni kell a munkavállalót írásban a munkaviszony létesítésekor.

A munkáltató saját, belső szabályzati formájában mindenekelőtt azt érdemes rögzíteni, hogy melyek azok a munkakörök, amelyekben a feladatok többsége informatikai eszközzel, otthonról történő munkavégzéssel elvégezhetők. Fontos szabályozási kérdés lehet, hogy a munkáltató a teljes és/vagy a részleges távmunkát teszi-e lehetővé. A távmunkavégzés szabályozásának része lehet a munkarend és a munkaidő-beosztás is, továbbá a munkavégzéshez szükséges IT, telekommunikációs és egyéb eszközök biztosításának kérdése is felmerülhet.

Munkavégzés otthon.

Ahogy a téma első blogbejegyzésében is szerepelt, a home office kialakítása a fiatalabb generációk miatt minden szellemi alkalmazottat foglalkoztató munkáltatónál már most is sürgető feladat, hiszen az Y generáció tagjai (1980-1994 között születettek) már ilyen szempontok szerint választanak munkahelyet és az utánuk következő Z generáció (1995 és 2010 között születettek), ezekben az években jelenik meg komolyabb mértékben a munkaerőpiacon. A KSH 2018. évi adatai szerint az 1965-1979 között születettek mintegy 2,2 millióan vannak Magyarországon, míg a fiatalabb generációk létszáma 3,4 millió.

Fontos, hogy szabályzatban rögzítse a munkáltató a költségek esetleges átvállalását vagy hozzájárulást például az otthoni internet költséghez, azt hogy mikor nem lehet home office-on lenni (azonos munkakörű kollégák szabadsága vagy például pénteki napok, stb.).

Segítséget tudok nyújtani Önnek a távmunka szabályozásában, és munkajogi tanácsadással tudom segíteni cégét a munkajog bármely területén, továbbá a munkavédelmi szabályok és előírások megfelelő alkalmazásában, szabályzatok készítésében. Vegye fel velem bátran a kapcsolatot.

drweidinger