Társasági ügyvezető megbízási jogviszonyban

Gazdasági társaság törvényes képviseletét a vezető tisztségviselő látja el.

A gazdasági társaság első vezető tisztségviselőjét a létesítő okiratban kell kijelölni. A gazdasági társaság létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a társaság tagjai választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre. A Társasági ügyvezető megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban láthatja el a gazdasági társaság ügyvezetését.

Most nézzük meg kicsit mélyebben a polgári jogi megbízási jogviszony keretében ellátott ügyvezető tisztséggel felmerülő főbb kérdéseket.

Először érdemes tisztázni, hogy a társaság tulajdonosa és az ügyvezetője nem feltétlenül mindig ugyanaz a személy, ez a két funkció szét is választható. A társaságnak lehet egy vagy több tulajdonosa és egy vagy több ügyvezetője is.

Megbízási szerződés keretében a Polgári törvénykönyv lehetőséget nyújt arra, hogy a megbízott ügyvezető ingyen vállalja a megbízást. Amennyiben az ügyvezető díjazás nélkül vállalja a társaság ügyvezetését, úgy ez esetben az adott társaság köteles a költségeit megtéríteni.

Ügyvezető megbízási jogvisoznyban

Amennyiben a megbízást az ügyvezető díjazás ellenében vállalja, úgy érdemes tisztában lennie a következőkkel.

  • A személyi jövedelemadóról szóló törvény kimondja, hogy többek között a megbízási jogviszony alapján végzett tevékenységből származó jövedelem önálló tevékenységből származó jövedelemnek minősül.
  • Továbbá önálló tevékenységből származó bevétel például a megbízási jogviszonyra tekintettel kapott díjazás, honorárium is.

Amennyiben a társaság ügyvezetőjének a megbízási jogviszonyból származó jövedelme eléri a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem, azaz a minimálbér 30 %-át (2019. január 1-jétől a minimálbér összege 149 000 forint, ennek 30 százaléka 44 700 forint, naptári napi 1 490 forint.), illetőleg naptári napokra annak harmincad részét (1 490 forint) a magánszemély, mint ügyvezető biztosítottá válik. Ez azt jelenti, hogy a társaságnak bejelentési, járulék levonási és befizetési kötelezettsége keletkezik.

Ügyvezetői járulékok

Az ügyvezető, mint biztosított díjából 15 % Szja, 10 % nyugdíj-, 4 % természetbeni- és 3% pénzbeli (kivéve ha a megbízott öregségi nyugdíjas) egészségbiztosítási járulékot kell vonni, valamint a társaságnak 19,5 % szocho és 1,5% szakképzési hozzájárulást kell fizetnie.

Ha a megbízott nem válik biztosítottá (vagyis a jövedelme nem éri el a tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem, a minimálbér 30 %-át, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét), akkor a megbízási díjból csak 15 % Szja-t kell vonni. A társaságnak a 19,5 % szochot és a 1,5 % szakképzési hozzájárulást ebben az esetben is meg kell fizetni. Ilyenkor azonban a Nemzeti Adó-és Vámhatóság felé nem keletkezik bejelentési kötelezettsége.

A gazdasági társaságokra tehát ezek az adózási és járulékfizetési kötelezettségek vonatkoznak, ha a társasági ügyvezető megbízási jogviszonyban áll.

Amennyiben jogi tanácsra van szüksége munkajogban, cégügyekben, cégének napi jogi feladatainak ellátásában forduljon hozzám bizalommal!

drweidinger