Ingatlan adásvételi szerződés kontra előszerződés

Amikor ingatlant vásárolunk vagy éppen adunk el, nagyon fontos, hogy körültekintően szerződjünk, hiszen egy jól felépített szerződés által elkerülhető számos olyan nézetkülönbség, amely az eladó és a vevő között adódhat. Az igények függvényében lehetőség van ingatlan adásvételi szerződés vagy előszerződés kötésére is egy-egy ilyen ügylet esetén. Lássuk, mi a különbség a két szerződés között, illetve mikor melyiket érdemes választani. 

Az előszerződés

Leginkább akkor érdemes előszerződést kötni, ha az egyik fél nem teljesen biztos az eladási vagy vásárlási szándékában. Ilyen esetben a szerződő felek inkább egy későbbi időpontban, meghatározott feltételek bekövetkezése esetén kötnek egymással végleges szerződést. 

Ezáltal az előszerződésben foglalt későbbi időpontig, meghatározott feltételek esetén, bármelyik fél meggondolhatja magát és visszaléphet a végleges szerződés megkötésétől.

Az adásvételi szerződés

Amikor adásvételi szerződést kötünk egy ingatlanra, akkor értelemszerűen az eladó eladja, a vásárló pedig megveszi egy előre meghatározott áron az illető ingatlant, melynek a tulajdonjoga kizárólag adásvételi szerződés alapján kerülhet az új tulajdonos birtokába, az előszerződés által erre nincs lehetőség.

Mikor kössünk előszerződést?

Vannak olyan esetek, amikor nagyon ajánlott előszerződést kötni. Ilyen például az a szituáció, amikor az adott ingatlan jogi helyzete nem tisztázott. Előfordulhat például, hogy rendezetlen a telekhatár kérdése, vagy éppen örökösödési ügy zajlik és még nincs az új tulajdonos nevére bejegyezve az illető ingatlan. Ilyen esetekben igen hasznos lehet az előszerződés, amelyben az eladó és a vevő rögzítik, hogy bizonyos feltételek teljesülése esetén (ha tisztázódik a jogi helyzet), akkor végleges szerződést kötnek. 

Ugyancsak hasznos megoldás lehet az előszerződés abban az esetben, ha a megvásárolni kívánt ingatlan tulajdonosa kiskorú, ugyanis a bíróság kimondta, hogy egy kiskorú törvényes képviselője gyámhatósági jóváhagyás nélkül, érvényesen köthet ingatlan adásvételre vonatkozó előszerződést, mivel a gyámhatóság jóváhagyása csak a kiskorú tulajdonjogának átruházása esetén szükséges. Persze ha a gyámhatósági jóváhagyás beszerzése eleve megoldott, akkor nem indokolt mindenképpen előszerződést kötni.

Az előbbi eseteken kívül természetesen még számos olyan helyzet adódhat, amikor jó választás az előszerződés, éppen ezért nagyon fontos, hogy mindig szakember véleményét kérjük, mielőtt meghoznánk egy-egy ilyen fontos döntést.

Amikor az előszerződés nem jó választás

Előfordulnak természetesen olyan alkalmak is, amikor nem az a jó döntés, ha előszerződést kötünk az adásvételi szerződés helyett. Ilyen eset lehet például az, amikor a megvásárolni kívánt ingatlan jelzáloggal terhelt. Ez a tény önmagában nem indokolja előszerződés megkötését, mivel egy adásvételi szerződésben is lehetőség van arra, hogy feltételeket szabjunk. Meghatározhatjuk például, hogy az eladó milyen határidővel és milyen módon köteles tehermentesíteni az ingatlant.

Amennyiben lakás vásárlás vagy bérlet előtt áll, és jogi tanácsra van szüksége, forduljon hozzám bizalommal!

drweidinger