Hogyan vásárolhat termőföldet 2022-től?

Az idei év változást hoz többek között a termőföld vásárlás, adásvétel szabályaival kapcsolatban, módosult ugyanis a 2013. évi CXXII. törvény.

Mit jelent mindez?
Ki és milyen feltételekkel juthat ma termőföldhöz?

A termőföld vásárlás feltételei ma Magyarországon.

A főszabály azt mondja ki, hogy csak természetes személy, magyar vagy tagállami állampolgár szerezhet termőföldet. A jogi személyekre külön jogszabály vonatkozik.

A feltételek azonban tovább szűkítik a kört.

A tagállami állampolgár vagy földművesnek nem minősülő természetes személy maximum 1 hektár termőföldet szerezhet, melybe beleszámítják a már esetlegesen birtokában lévő termőföldet is.

A földművesnek minősülő személyek esetén ez 300 hektár, mely határ a másik két csoportba tartozókra is vonatkozhat speciális feltételek mellett.

Melyek ezek?

Termőföld vásárlás szabályai.

Ha közeli hozzátartozó ruházza át a tulajdonjogot, de itt sem szabad elfelejteni számításkor a már tulajdonban vagy haszonélvezetben lévő földterületeket, valamint ide számítódik a művelés alól kivont terület akkor, ha az egy helyrajzi számon van a szerzett területtel.

A 2022 januári változások.

Kezdjük az elővásárlási joggal. Az elővásárlási jog gyakorlása szempontjából három kategóriát állíthatunk fel.

Gyakorolható elővásárlási jog hatósági jóváhagyással vagy anélkül, illetve nem gyakorolható elővásárlási jog és hatósági jóváhagyás sem. 

A Földtörvény több kategóriába eső személynek biztosít elővásárlási jogot meghatározott sorrendben, melyről hirdetményben értesülnek az érintettek, és ekkor 60 napon belül nyilatkozhatnak arról, élnek-e elővásárlási jogukkal.

Ehhez az aláírt adásvételi szerződéseket idén január 1-től már az az illetékes mezőgazdasági igazgatási szervnek kell továbbítani, ahonnan az előzetes felülvizsgálat után folytatja útját a jegyzőhöz, aki a hirdetményi kézbesítésért felel.

A haszonbérleti szerződés feltételei is változtak.

A mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek adásvételi és haszonbérleti szerződéseinek bevizsgálata most már a mezőgazdasági igazgatási szerv feladata, itt kell bejelenteni. Ezután 15 napon belül döntés születik a közzétételről – köznapi néven kifüggesztésről. Ezzel jelentős időt nyernek a felek, mert az esetleges hibák már korábban kiderülnek.

termőföld vásárlás

A mezőgazdasági igazgatási szerv meg is tagadhatja a haszonbérleti szerződés jóváhagyását. 

Ez a pont is 2022. január 1-től került tisztázásra, melynek értelmében ha aránytalan a haszonbérleti szerződés szerinti ellenszolgáltatás, vagy az ellenszolgáltatásra irányuló rendelkezés értéke, megtagadhatja a jóváhagyást.

Az aránytalanság vonatkozásában a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élhet jelzéssel a mezőgazdasági igazgatási szerv irányába 2022. július 1-től.

Amikor a mezőgazdasági igazgatási szerv felhívja a haszonbérbe adót, hogy igazolja a haszonbér értékének arányosságát, ő köteles ezt megtenni.

Termőföld vásárlás vagy eladás előtt áll? Szeretné tudni, hogyan érintik a jogi változások földtulajdonát?

Ügyvédi segítségért forduljon hozzám bizalommal!

drweidinger